Działalność naukowa

 1. Oddziaływanie substancji leczniczych z biopolimerami melaninowymi - celem badań jest analiza mechanizmów oddziaływania melanin z lekami, które kumulując się w tkankach upigmentowanych organizmu (oko, ucho wewnętrzne, skóra) powodują zaburzenia procesu widzenia, efekty ototoksyczne lub uszkodzenia skóry. W prowadzonych badaniach oceniana jest również konkurencyjność wiązania leków i jonów metali przez melaniny w aspekcie terapeutycznego działania substancji leczniczych;

 2. Badania przedkliniczne substancji chemicznych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym;

 3. Badania przedkliniczne substancji chemicznych o potencjalnym działaniu neuroprotekcyjnym;

 4. Ocena wpływu promieniowania UV na proces melanogenezy i status antyoksydacyjny melanocytów prawidłowych hodowanych w obecności wybranych antybiotyków z grupy fluorochinolonów i tetracyklin;

 5. Ocena wpływu wybranych substancji leczniczych na homeostazę ludzkich wyspecjalizowanych komórek prawidłowych (melanocytów, astrocytów);

 6. Ocena farmakokinetyki antybiotyków cefalosporynowych i karbapenemowych w materiale biologicznym (próbki surowicy i osocza krwi, mięśni międzyżebrowych, tkanki kostnej mostka) pacjentów, u których przeprowadzono zabiegi kardiochirurgiczne.

 

STOSOWANE METODY I TECHNIKI BADAWCZE

 1. Prowadzenie hodowli komórkowych in vitro.

 2. Metody spektrofotometryczne (test WST-1, ilościowe oznaczanie melaniny oraz oznaczanie aktywności tyrozynazy, dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy, perooksydazy glutationowej).

 3. Metody spektrofluorymetryczne (test LDH, ilościowy pomiar reaktywnych form tlenu z wykorzystaniem sondy H2DCFDA).

 4. Metody cytometryczne - cytometria obrazowa (analiza cyklu komórkowego, fragmentacji DNA, aktywacji kaspaz, potencjału mitochondrialnego, test z Aneksyną V).

 5. Techniki biologii molekularnej (RT-PCR, Western Blot).

 6. Analiza obrazowa z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej oraz mikroskopii szerokiego pola.

 

PUBLIKACJE

2021

 1. Rzepka Z, Rok J, Maszczyk M, Beberok A, Hermanowicz JM, Pawlak D, Gryko D, Wrześniok D. Response of human glioblastoma cells to vitamin B12 deficiency: a study using the non-toxic cobalamin antagonist. Biology. 2021. 10(1): 69. doi: 10.3390/biology10010069. (IF: 3.796, MniI/MNiSW: 100)

2020

 1. Rzepka Z, Maszczyk M, Wrześniok D. Biologiczna rola kobalaminy: przyczyny i skutki hipokobalaminemii na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym i organizmu. Post Med Hig Dosw. 2020. 74: 443-451. (IF: 0.878, MniI/MNiSW: 40)

 2. Rzepka Z, Rok J, Kowalska J, Banach K, Hermanowicz JM, Beberok A, Sieklucka B, Gryko D, Wrześniok D. Astrogliosis in an Experimental Model of Hypovitaminosis B12: A Cellular Basis of Neurological Disorders Due to Cobalamin Deficiency. Cells. 2020. 9(10): 2261. doi: 10.3390/cells9102261 (IF: 4.366, MniI/MNiSW: 140)

 3. Marciniec K, Beberok A, Pęcak P, Boryczka S, Wrześniok D. Ciprofloxacin and moxifloxacin could interact with SARS‑CoV‑2 protease: preliminary in silico analysis. Pharmacol Rep. 2020. 72(6): 1553-1561. (IF: 2.754, MniI/MNiSW: 70)

 4. Kowalska J, Banach K, Rok J, Beberok A, Rzepka Z, Wrześniok D. Molecular and biochemical basis of fluoroquinolones-induced phototoxicity — the study of antioxidant system in human melanocytes exposed to UV-A radiation. Int J Mol Sci. 2020. 21(24): 9714. doi: 10.3390/ijms21249714. (IF: 4.556, MniI/MNiSW: 100)
 5. Beberok A, Rzepka Z, Rok J, Banach K, Wrześniok D. UVA radiation enhances lomefloxacin-mediated cytotoxic, growth-inhibitory and pro-apoptotic e ffect in human melanoma cells through excessive reactive oxygen species generation. Int J Mol Sci. 2020. 21(23): 8937. doi: 10.3390/ijms21238937. (IF: 4.556, MniI/MNiSW: 100)
 6. Respondek M, Beberok A, Rzepka Z, Rok J, Wrześniok D. MIM1 induces COLO829 melanoma cell death through mitochondrial membrane breakdown, GSH depletion, and DNA damage. Fundam Clin Pharmacol. 2020. 34(1): 20-31. (IF: 2.229, MNiI/MNiSW: 70)

 7. Respondek M, Beberok A, Rzepka Z, Rok J, Wrześniok D. Mcl-1 inhibitor induces cells death in BRAF-mutant amelanotic melanoma through GSH depletion, DNA damage and cell cycle changes. Pathol Oncol Res. 2020. 26(3): 1465-1474. (IF: 2.826, MNiI/MNiSW: 70)

 8. Beberok A, Rok J, Rzepka Z, Marciniec K, Boryczka S, Wrześniok D. The role of MITF and Mcl-1 proteins in the antiproliferative and proapoptotic effect of ciprofloxacin in amelanotic melanoma cells: In silico and in vitro study. Toxicol In Vitro. 2020. 66: 104884. doi: 10.1016/j.tiv.2020.104884.  (IF: 2.959MNiI/MNiSW: 100)

 9. Rok J, Karkoszka M, Rzepka Z, Respondek M, Banach K, Beberok A, Wrześniok D. Cytotoxic and proapoptotic effect of doxycycline - an in vitro study on the human skin melanoma cells. Toxicol In Vitro. 2020. 65: 104790. doi: 10.1016/j.tiv.2020.104790. (IF: 2.959MNiI/MNiSW: 100)

 10. Rok J, Rzepka Z, Beberok A, Pawlik J, Wrześniok D. Cellular and molecular aspects of anti-melanoma effect of minocycline - a study of cytotoxicity and apoptosis on human melanotic melanoma cells. Int J Mol Sci. 2020. 21(18): E6917. doi: 10.3390/ijms21186917. (IF:4.556, MniI/MNiSW: 100)

2019

 1. Rzepka Z, Rok J, Respondek M, Pawlik J, Beberok A, Gryko D, Wrześniok D. Cobalamin deficiency: effect on homeostasis of cultured human astrocytes. Cells. 2019. 8(12):1-14. (IF: 5.656, MNiI/MNiSW:140)
 1. Wrześniok D, Rok J, Beberok A, Rzepka Z, Respondek M, Pilawa B, Zdybel M, Delijewski M, Buszman E. Kanamycin induces free radicals formation in melanocytes: an important factor for aminoglycosides ototoxicity. J Cell Biochem. 2019. 120: 1165–1173. (IF: 3.448, MNiI/MNiSW: 100)
 1. Beberok A, Rzepka Z, Respondek M, Rok J, Stradowski M, Wrześniok D. Moxifloxacin as an inducer of apoptosis in melanoma cells: a study the cellular and molecular level. Toxicol In Vitro 2019. 55: 75-92. (IF: 3.067, MNiI/MNiSW: 100)
 1. Rok J, Rzepka Z, Respondek M, Beberok A, Wrześniok D. Chlortetracycline and melanin biopolymer - the risk of accumulation and implications for phototoxicity: An in vitro study on normal human melanocytes. Chem Biol Interact. 2019. 303: 27-34. (IF: 3.407, MNiI/MNiSW: 100)
 1. Pawlik J, Wrześniok D. Białko przenoszące estry cholesterolu: charakterystyka fizjologiczna i molekularna w aspekcie patogenezy miażdżycy i choroby Alzheimera. Post Hig. 2019. 73: 387-396. (IF: 1.106, MNiI/MNiSW: 40)

 1. Rzepka Z, Knapik M, Wrześniok D. Strategie współczesnej immunoterapii nowotworów. Post Hig. 2019. 73: 898-908. (IF: 1.106, MNiSW:40)

2018

 1. Otręba M, Beberok A, Wrześniok D, Buszman E. In vitro melanogenesis inhibition by fluphenazine and prochlorperazine in normal human melanocytes lightly pigmented. Daru. 2018. 26(1): 85-89. (IF: 2.698, MNiI/MNiSW: 20)
 1. Beberok A, Rzepka Z, Respondek M, Rok J, Sierotowicz D, Wrześniok D. GSH depletion, mitochondrial membrane breakdown, caspase-3/7 activation and DNA fragmentation in U87MG glioblastoma cells: new insight into the mechanism of cytotoxicity induced by fluoroquinolones. Eur J Pharmacol. 2018. 835: 94-107. (IF: 3.170, MNiI/MNiSW: 30)
 1. Wrześniok D, Rzepka Z, Respondek M, Beberok A, Rok J, Szczepanik K, Buszman E. Caffeine modulates growth and vitality of human melanotic COLO829 and amelanotic C32 melanoma cells: preliminary findings. Food Chem Toxicol. 2018. 120: 566-570. (IF: 3.775, MNiI/MNiSW: 40)
 1. Rzepka Z, Respondek M, Rok J, Beberok A, o Proinsias K, Gryko D, Wrześniok D. Vitamin B12 deficiency induces imbalance in melanocytes homeostasis - a cellular basis of hypocobalaminemia pigmentary manifestations. Int J Mol Sci. 2018. 19(9); doi: 10.3390/ijms19092845. (IF 4.183, MNiI/MNiSW: 30)
 1. Beberok A, Wrześniok D, Rok J, Rzepka Z, Respondek M, Buszman E. Ciprofloxacin triggers the apoptosis of human triple-negative breast cancer MDA-MB-231 cells via the p53/Bax/Bcl-2 signaling pathway. Int J Oncol. 2018. 52(5): 1727-1737 (IF: 3.571, MNiI/MNiSW: 25)
 1. Rzepecka-Stojko A, Kabała-Dzik A, Kubina R, Jasik K, Kajor M, Wrześniok D, Stojko J. Protective effect of polyphenol-rich extract from bee pollen in a high-fat diet. Molecules 2018. 23(4): 805 doi: 10.3390/molecules23040805. (IF: 3.060, MNiI/MNiSW: 30)
 1. Beberok A, Wrześniok D, Minecka A, Rok J, Delijewski M, Rzepka Z, Respondek M, Buszman E. Ciprofloxacin-mediated induction of S-phase cell cycle arrest and apoptosis in COLO829 melanoma cells. Pharmacol Rep. 2018. 70(1): 6-13. (IF: 2.761, MNiI/MNiSW: 25)
 1. Rok J, Wrześniok D, Beberok A, Otręba M, Delijewski M, Buszman E. Phototoxic effect of oxytetracycline on normal human melanocytes. Toxicol In Vitro 2018, 48: 26-32. (IF: 3.067, MNiI/MNiSW: 30)
 1. Respondek M, Beberok A, Rok J, Rzepka Z, Wrześniok D, Buszman E. MIM1, the Mcl-1 - specific BH3 mimetic induces apoptosis in human U87MG glioblastoma cells. Toxicol In Vitro 2018, 53: 126-135. (IF: 3.067, MNiI/MNiSW: 30)

2017

 1. Beberok A, Wrześniok D, Rzepka Z, Rok J, Delijewski M, Otręba M, Respondek M, Buszman E. Effect of fluoroquinolones on melanogenesis in normal melanocytes HEMn-DP: a comparative in vitro. Cutan Ocul Toxicol. 2017, 36(2): 169-175. (IF: 0.888, MNiI/MNiSW: 15)
 1. Otręba M, Wrześniok D, Rok J, Beberok A, Buszman E. Prochlorperazine interaction with melanin and melanocytes. Pharmazie 2017. 72(3): 171-176. (IF: 1.016, MNiI/MNiSW: 15)
 1. Wrześniok D, Beberok A, Rok J, Delijewski M, Hechmann A, Oprzondek M, Rzepka Z, Bacler-Żbikowska B, Buszman E. UVA radiation augments cytotoxic activity of psoralens in melanoma cells. Int J Radiat Biol. 2017. 93(7): 734-739. (IF: 1.970, MNiI/MNiSW: 35)
 1. Beberok A, Rok J, Wrześniok D, Buszman E. Udział melaniny w mechanizmach fototoksycznego działania tetracyklin i fluorochinolonów. [W:] Kierunki rozwoju chemii leków, Księga jubileuszowa Profesor Marianny Zając. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2017. 166-171.
 1. Beberok A, Wrześniok D, Szlachta M, Rok J, Rzepka Z, Respondek M, Buszman E. Lomefloxacin induces oxidative stress and apoptosis in COLO829 melanoma cells. Int J Mol Sci. 2017. 18(10): 2194. doi: 10.3390/ijms18102194. (IF: 3.687, MNiI/MNiSW: 30)
 1. Miliński M, Delijewski M, Rok J, Wrześniok D, Beberok A, Chełmecka E, Buszman E. The pivotal effect of sulindac on melanin-containing cancer cells. Acta Pol Pharm. 2017. 74(6): 1681-1689. (IF: 0.531, MNiI/MNiSW: 15)

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32) 364 16 11

tel. (32) 364 16 12