Aparatura

Mikroskop konfokalny Nikon Eclipse Ti-E A1R -SI z superrozdzielczością N-SIM.

 Spektrofotometr mikropłytek TECAN infinite

 Inkubator komórek i mikroskop kontrastowo-fazowy odwrócony Nikon TS100F

  

 ROCHE Lightcycler

 

 System archiwizacji obrazu do detekcji próbek znakowanych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie.

 Zestaw do analiz Western blot

 Mikrowaga

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32) 364 16 11

tel. (32) 364 16 12