Dydaktyka


Katedra prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

FARMACJA

  • "Chemia leków" - II/III rok
  • "Leki OTC i suplementy diety w procesie samoleczenia" - IV rok (przedmiot fakultatywny)

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I st.

  • "Wstęp do biotechnologii leków"- II rok

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II st.

  • "Komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków" - I rok

KOSMETOLOGIA II st.

  • "Chemiczne i fizyczne metody badań kosmetyków" - I rok

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32)3641050