Studenckie Koło Naukowe

 

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego:

dr hab. n. farm. Artur Beberok, prof. SUM

e-mail: abeberok@sum.edu.pl

OSIĄGNIĘCIA

NAGRODY

 • 1 miejsce w sesji: Nauk Farmaceutycznych: Wpływ doksycykliny na przeżywalność komórek czerniaka, XLI Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich, 22.11.2019, Sosnowiec,

 • 2 miejsce w sekcji: Kosmetologia: Knowledge of the society about development of skin hyperpigmentation and ways how to treat them, International Medical Congress of Silesia, 24-25.04.2019, Katowice,

 • 1 miejsce w sesji: Farmacja i Farmakologia kliniczna: Evaluation of melanogenesis in melanocytes HEMn-DP cultured in cobalamin deficiency conditions, International Medical Congress of Silesia, 25-26.04.2018, Katowice,

 • 3 miejsce w sesji: Farmacja i Farmakologia kliniczna: Moxifloxacin decreases viability and induces G2/M phase arrest and DNA fragmentation in melanoma cells. International Medical Congress of Silesia, 25-26.04.2018, Katowice,

 • 3 miejsce w sesji: Zdrowie publiczne i ochrona zdrowia: Sustained release preparations and factors affecting the action of drugs - is pharmaceutical care necessary? International Medical Congress of Silesia, 25-26.04.2018, Katowice,

 • 3 miejsce w sesji: Zdrowie publiczne i ochrona zdrowia: Students knowledge about coffee, energy drinks and dietetary supplements - a questionnaire analysis. International Medical Congress of Silesia, 25-26.04.2018, Katowice.

PUBLIKACJE

 1. Rok J, Karkoszka M, Rzepka Z, Respondek M, Banach K, Beberok A, Wrześniok D. Cytotoxic and proapoptotic effect of doxycycline - an in vitro study on the human skin melanoma cells. Toxicol In Vitro. 2020. 65: 104790. doi: 10.1016/j.tiv.2020.104790. (IF: 2.959, MNiSW: 100)

 2. Karkoszka M, Banach K, Beberok A, Wrześniok D. Piękno w tabletce - wiedza społeczeństwa na temat nutraceutyków. Farmacja Praktyczna. 2020. 76(5): 239-249.
 3. Słaby D, Szewczyk S, Beberok A, Wrześniok D. Rola preparatów osłonowych w farmakoterapii – ocena świadomości pacjentów. Farm Pol. 2019. 75(11): 591-598. (MNiSW:20)

 4. Słaby M, Szczukocka M, Pulkowski M, Słaby D, Beberok A, Wrześniok D. Tylko dawka czyni truciznę - czyli bezpieczeństwo stosowania paracetamolu. Farm Pol. 2019. 75(7): 389-395. (MNiSW: 20)

 5. Karkoszka M, Kufel I, Beberok A, Wrześniok D. Pamięć i koncentracja: wiedza i stosowanie środków wspomagających proces nauki wśród studentów. Farm Pol. 2019. 75(8): 419-425. (MNISW: 20)

 6. Szczukocka M, Pulkowski M, Słaby M, Beberok A, Wrześniok D. Leki o przedłużonym uwalnianiu w ocenie świadomości pacjentów. Farm Pol. 2018. 74(12): 687-692. (MNISW: 20)

 7. Sikora M, Szlachta M, Pikor N, Smolarski P, Wrześniok D. Filtry UV w kosmetykach: Czy wszystkie są bezpieczne dla zdrowia?. Ann Acad Med Siles. 2018. 72: 261–266. (MNiSW: 8)

 8. Sikora M, Szlachta M, Pikor N, Smolarski P, Wrześniok D. Ocena poziomu wiedzy mieszkańców Polski na temat potencjalnych działań niepożądanych wywołanych przez kosmetyki zawierające filtry UV. Ann Acad Med Siles. 2018. 72: 21-26. (MNiSW: 8)

 9. Beberok A, Rzepka Z, Respondek M, Rok J, Stradowski M, Wrześniok D. Moxifloxacin as an inducer of apoptosis in melanoma cells: A study the cellular and molecular level. Toxicol In Vitro. 2018. 55: 75-92. (IF: 3.105, MNiSW: 30)

 10. Beberok A, Wrześniok D, Minecka A, Rok J, Delijewski M, Rzepka Z, Respondek M, Buszman E. Ciprofloxacin-mediated induction of S-phase cell cycle arrest and apoptosis in COLO829 melanoma cells. Pharmacol Rep. 2018. 70(1): 6-13. (IF: 2.787, MNiSW: 25)

 11. Beberok A, Wrześniok D, Szlachta M, Rok J, Rzepka Z, Respondek M, Buszman E. Lomefloxacin induces oxidative stress and apoptosis in COLO829 melanoma cells. J Mol Sci. 2017. 18(10): 2194. (IF: 3.687, MNiSW: 30)

 12. Wrześniok D, Beberok A, Rok J, Delijewski M, Hechmann A, Oprzondek M, Rzepka Z, Bacler-Żbikowska B, Buszman E. UVA radiation augments cytotoxic activity of psoralens in melanoma cells. J Radiat Biol. 2017. 93(7): 734-739. (IF: 1.970; MNiSW: 35)

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32)3641050