Studenckie Koło Naukowe

 

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego:

dr hab. n. farm. Artur Beberok, prof. SUM

e-mail: abeberok@sum.edu.pl

OSIĄGNIĘCIA

NAGRODY

 • 1 miejsce w sesji: Farmacja i Farmakologia kliniczna: Evaluation of melanogenesis in melanocytes HEMn-DP cultured in cobalamin deficiency conditions, International Medical Congress of Silesia, 25-26.04.2018, Katowice,

 • 3 miejsce w sesji: Farmacja i Farmakologia kliniczna: Moxifloxacin decreases viability and induces G2/M phase arrest and DNA fragmentation in melanoma cells. International Medical Congress of Silesia, 25-26.04.2018, Katowice,

 • 3 miejsce w sesji: Zdrowie publiczne i ochrona zdrowia: Sustained release preparations and factors affecting the action of drugs - is pharmaceutical care necessary? International Medical Congress of Silesia, 25-26.04.2018, Katowice,

 • 3 miejsce w sesji: Zdrowie publiczne i ochrona zdrowia: Students knowledge about coffee, energy drinks and dietetary supplements - a questionnaire analysis. International Medical Congress of Silesia, 25-26.04.2018, Katowice.

PUBLIKACJE

 1. Słaby D., Szewczyk S., Beberok A., Wrześniok D.: "Rola preparatów osłonowych w farmakoterapii – ocena świadomości pacjentów"; Farmacja Polska, 2019, 75(11) 591-598, (MNISW:20),

 2. Słaby M., Szczukocka M., Pulkowski M., Słaby D., Beberok A., Wrześniok D.: "Tylko dawka czyni truciznę" - czyli bezpieczeństwo stosowania paracetamolu; Farmacja Polska, 2019, 75(7) 389-395, (MNiSW: 20),

 3. Karkoszka M., Kufel I., Beberok A., Wrześniok D.: "Pamięć i koncentracja: wiedza i stosowanie środków wspomagających proces nauki wśród studentów”; Farmacja Polska, 2019, 75(8) 419-425, (MNISW:20),

 4. Szczukocka M., Pulkowski M., Słaby M., Beberok A., Wrześniok D.: "Leki o przedłużonym uwalnianiu w ocenie świadomości pacjentów"; Farmacja Polska, 2018, 74(12) 687-692, (MNISW:20),

 5. Sikora M., Szlachta M., Pikor N., Smolarski P., Wrześniok D.: "Filtry UV w kosmetykach: Czy wszystkie są bezpieczne dla zdrowia?"; Ann. Acad. Med. Siles., 2018; 72: 261–266, (MNiSW:8),

 6. Sikora M., Szlachta M., Pikor N., Smolarski P., Wrześniok D.: "Ocena poziomu wiedzy mieszkańców Polski na temat potencjalnych działań niepożądanych wywołanych przez kosmetyki zawierające filtry UV"; Ann. Acad. Med. Siles. 2018, 72: 21-26, (MNiSW: 8),

 7. Beberok A., Rzepka Z., Respondek M., Rok J., Stradowski M., Wrześniok D.: "Moxifloxacin as an inducer of apoptosis in melanoma cells: A study the cellular and molecular level"; Toxicol. In Vitro 2018, 55:75-92; (IF: 3.105, MNiSW: 30),

 8. Beberok A., Wrześniok D., Minecka A., Rok J., Delijewski M., Rzepka Z., Respondek M., Buszman E.: "Ciprofloxacin-mediated induction of S-phase cell cycle arrest and apoptosis in COLO829 melanoma cells"; Rep. 2018, 70, 6-13; (IF: 2.787, MNiSW: 25),

 9. Beberok A., Wrześniok D., Szlachta M., Rok J., Rzepka Z., Respondek M., Buszman E.: "Lomefloxacin induces oxidative stress and apoptosis in COLO829 melanoma cells"; J. Mol. Sci. 2017, 18, 2194; (IF: 3.687,MNiSW: 30),

 10. Wrześniok D., Beberok A., Rok J., Delijewski M., Hechmann A., Oprzondek M., Rzepka Z., Bacler-Żbikowska B., Buszman E.: "UVA radiation augments cytotoxic activity of psoralens in melanoma cells"; J.Radiat.Biol.2017; Vol.93, No.7, p.734-739; (IF: 1.970; MNiSW: 35)

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32)3641050