Tematy prac naukowych realizowanych w roku akademickim 2019/2020

  1. Opracowanie modelu in vitro niedoboru kobalaminy w komórkach glejaka wielopostaciowego.
  2. Ocena aktywności enzymów antyoksydacyjnych w melanocytach prawidłowych hodowanych w obecności minocykliny.
  3. Aktywność biologiczna kofeiny - badania in vitro z wykorzystaniem komórek glejaka wielopostaciowego.
  4. Wpływ promieniowania UVA na na proces apoptozy w komórkach czerniaka hodowanych w obecności lomefloksacyny.
  5. Wpływ promieniowania UVA na przeżywalność komórek czerniaka hodowanych w obecności lomefloksacyny.
  6. Ocena wpływu promieniowania UV na cytotoksyczne działanie ketoprofenu - badania in vitro z wykorzystaniem komórek czerniaka.
  7. Wpływ lomefloksacyny i promieniowania UV na homeostazę melanocytów HEMn-DP.
  8. Rola komórek glejowych w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych.
  9. Molekularne mechanizmy metastazy i angiogenezy jako cel strategii leczenia chorób nowotworowych.

 Zasady redagowania prac MAGISTERSKICH i LICENCJACKICH


 

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32)3641050