Tematy prac naukowych realizowanych w roku akademickim 2020/2021

 1. Opracowanie modelu in vitro hipokobalaminemii w komórkach czerniaka amelanotycznego.
 2. Wpływ niedoboru kobalaminy na komórki czerniak.
 3. Wpływ neobawaizoflawonu na homeostazę ludzkich komórek glejaka.
 4. Wpływ promieniowania UVA na na proces apoptozy w melanocytach prawidłowych hodowanych w obecności ketoprofenu.
 5. Ocena zmian w przebiegu cyklu komórkowego i indukcji fragmentacji DNA w melanocytach prawidłowych poddanych jednoczesnemu działaniu promieniowania UVA i ketoprofenu.
 6. Wpływ tygecykliny na przeżywalność komórek czerniaka amelanotycznego.
 7. Ocena aktywności przeciwnowotworowej tygecykliny - badania in vitro z wykorzystaniem komórek czerniaka melanotycznego.
 8. Wpływ lomefloksacyny na proces apoptozy melanocytów prawidłowych.
 9. Analiza potencjału fototoksycznego lomefloksacyny - badania in vitro z wykorzystaniem ludzkich fibroblastów prawidłowych.
 10. Ocena przeżywalności komórek raka piersi hodowanych w obecności BH3 mimetyku MIM1.
 11. Wpływ BH3 mimetyku MIM1 na przeżywalność komórek raka piersi hodowanych w obecności moksifloksacyny.
 12. Biofarmaceutyki w terapii glejaka wielopostaciowego.

 Zasady redagowania prac MAGISTERSKICH i LICENCJACKICH


 

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32)3641050