FARMACJA III rok

W związku z wydanym Zarządzeniem Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. Rektora SUM w Katowicach, w sprawie: „Przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” uprzejmie informujemy, iż informacje na temat zajęć z przedmiotu „Chemia leków” będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na platformie e-learningowej.

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32) 364 16 11

tel. (32) 364 16 12