FARMACJA III rok

W związku z wydanym Zarządzeniem Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 11.03.2020r. Nr 42/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uprzejmie informujemy, iż informacje na temat zajęć z przedmiotu „Chemia leków” będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na platformie e-learningowej.


 Uprzejmie informujemy, że Sekretariat Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu jest tymczasowo przeniesiony na ul. Jedności 8, Kampus F do odwołania.

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32)3641050