BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I rok II st.

W związku z wydanym Zarządzeniem Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. Rektora SUM w Katowicach, w sprawie: „Przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” uprzejmie informujemy, iż informacje na temat zajęć z przedmiotu „Komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków” będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na platformie e-learningowej.


Uprzejmie informujemy, że Sekretariat Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu jest tymczasowo przeniesiony na ul. Jedności 8, Kampus F do odwołania.


Zajęcia z przedmiotu Komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków dla studentów I roku II stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA rozpoczną się w następujących terminach:

- WYKŁADY - 08.10.2020 (czwartek)

- SEMINARIA - 13.10.2020 (wtorek)

- ĆWICZENIA - 12.10.2020 (poniedziałek)

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32)3641050