FARMACJA - FAKULTET IV ROK

Uprzejmie informujemy, że Sekretariat Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu jest tymczasowo przeniesiony na ul. Jedności 8, Kampus F do odwołania.

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32)3641050