KOSMETOLOGIA I rok II st.

W związku z wydanym Zarządzeniem Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. Rektora SUM w Katowicach, w sprawie: „Przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” uprzejmie informujemy, iż informacje na temat zajęć z przedmiotu „Chemiczne i fizyczne metody badań kosmetyków” będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na platformie e-learningowej.


Uprzejmie informujemy, że Sekretariat Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu jest tymczasowo przeniesiony na ul. Jedności 8, Kampus F do odwołania.


Zajęcia z przedmiotu Chemiczne i fizyczne metody badań kosmetyków dla studentów I roku II stopnia kierunku KOSMETOLOGIA rozpoczną się w następujących terminach:

- WYKŁADY - 15.10.2020 (czwartek)

- SEMINARIA - 22.10.2020 (czwartek)

- ĆWICZENIA - 20.11.2020 (piątek)

Uprzejmie proszę starostę I roku II stopnia kierunku Kosmetologia o PILNY kontakt z sekretariatem Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków w sprawie udostępnienia danych potrzebnych do logowania na platformę e-learning.

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 tel. (32)3641050